Dalinamės patirtimi ir tobuliname Agile projektų valdymo metodų naudojimą savo organizacijose
Agile lietuviškai

El. knyga "Agile: manifestas, Scrum gidas, terminai":

Oficialus Scrum gido vertimas į lietuvių kalbą.

Oficialus Agile Manifesto vertimas į lietuvių kalbą.

 

Agile terminų vertimai:

English Lietuviškai  
Agile   Agile - neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).  
Scrum   Scrum - neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).  
Kanban   Kanban - neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).  
Lean   Lean - neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).  
Extreme Programming (XP)   Ekstemalus programavimas  
       
Agile Agile practices Agile praktika  
Agile Agile Manifesto Agile manifestas  
Backlog ~ Darbų sąrašas  
Backlog Backlog Item Darbų sąrašo įrašas  
Backlog Product Backlog Produkto darbų sąrašas  
Backlog Product Backlog Item Produkto darbų sąrašo įrašas  
Backlog Product Backlog Item Effort Produkto darbų sąrašo įrašo darbo kiekis  
Backlog Sprint Backlog Sprinto darbų sąrašas  
Backlog Sprint Backlog Item Sprinto darbų sąrašo įrašas  
Backlog Backlog Grooming Darbų sąrašo tvarkymas  
Backlog Backlog Maintenance Darbų sąrašo tvarkymas  
Chart ~ Diagrama  
Chart Burndown Chart Eigos diagrama  
Chart Sprint Burndown Chart Sprinto eigos diagrama  
Chart Release Burndown Chart Išleidimo eigos diagrama  
Chart Product Burndown Chart Produkto kūrimo eigos diagrama  
Chart Burnup chart Prieaugio diagrama  
Code Refactoring   Kodo pertvarkymas  
Commitment   Įsipareigojimas  
Continuous Integration   Nuolatinė integracija  
Definition of Done   Baigtumo apibrėžtis  
Development Team   Kūrimo komanda, įgyvendinimo komanda  
Impediment   Kliūtis  
Increment   Prieaugis  
Iterative   Iteracinis, kartotinis  
Man-day   Žmogaus darbo diena  
Pair Programming   Porinis programavimas  
Planning Poker   Planavimo pokeris  
Potentially shipable product   Parengtas atiduoti produktas  
Product Owner   Produkto šeimininkas  
Releasable product   Išleistinas produktas  
Release ~ Išleidimas, laida  
Release Release planning Išleidimų planavimas, laidų planavimas  
Scrum Scrum Team Scrum komanda  
Scrum Scrum Master Scrum meistras  
Scrum Scrum Process Scrum procesas  
Scrum Daily Scrum Kasdieninis Scrum  
Scrum Scrum Event Scrum įvykis  
Scrum Scrum Artifact Scrum artefaktas  
Sprint ~ Sprintas  
Sprint Sprint Planning Sprinto planavimas  
Sprint Sprint Planning Meeting Sprinto planavimo susitikimas  
Sprint Sprint Goal Sprinto tikslas  
Sprint Sprint Review Sprinto peržiūra  
Sprint Sprint Retrospective Sprinto retrospektyva  
Sprint Sprint Task Sprinto užduotis  
Story Point   Pasakojimo vienetas  
Task Board   Užduočių lenta  
Team ~ Komanda, grupė  
Team Self-Organizing Team Savitvarkė komanda, savitvarkė grupė  
Team Cross-Functional Team Daugiafunkcė komanda, daugiafunkcė grupė  
Team Team Velocity Komandos sparta, grupės sparta  
Test Driven Development   Testavimu grįstas kūrimas  
Time-box   Trukmės apribojimas  
Use Case   Panaudos atvejis  
User Story   Vartotojo pasakojimas  
Work in progress   Pradėtas darbas