Dalinamės patirtimi ir tobuliname Agile projektų valdymo metodų naudojimą savo organizacijose
Išrinkta 2017 metų Agile Lietuva asociacijos valdyba
Agile Lietuva

Agile Lietuva nariai ir svečiai

 

Renginio metu buvo pateikta Valdybos veiklos ir finansinė ataskaita už praėjusius metus ir vyko prezidento ir valdybos narių rinkimai. Papildomų klausimų visuotinio susirinkimo metu nebuvo iškelta, temos, nenumatytos darbotvarkėje nebuvo svarstytos.

 

Asociacijos “Agile Lietuva” valdybos nariais tampa išrinktas prezidentas Vaidas Adomauskas ir šie išrinkti asociacijos nariai: Aleksej Šipulia, Aidis Stukas, Ramūnas Norvaišas, Rasa Urbanavičiūtė, Aleksej Kovaliov, Andrius Godeliauskas.

Agile Lietuva išrinkta valdyba